සිංහල ටයිපින්

1.07K viewsGeneral
0

 538 total views,  1 views today

Windows 10 වල සිංහල unicode type කරද්දි කොටුවක් අස්සෙ type වෙන අවුලට විසඳුමක් තියෙනවාද?

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.
error: Content is protected !!