කම්පියුටර් එක ඔන් කලාම ස්ක්‍රීන් එක එන්නෙ ඇයි?

1.08K viewsGeneral
0

 546 total views,  2 views today

Computer එක on කලාම මෙහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද..
ඒක හදා ගන්නෙ කොහොමද..

Changed status to publish
Add a Comment
Write your answer.
error: Content is protected !!